รายละเอียดการรับเครดิตเงินคืน

เครดิตเงินคืนเมื่อช้อปผ่าน www.firster.com หรือ แอปพลิเคชัน FIRSTER BY KING POWER หรือร้าน FIRSTER (สาขา คิง เพาเวอร์ มหานคร และสยามสแควร์)

KTC
แลกรับเครดิตเงินคืน 120 บาท

 • เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 999 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป และลงทะเบียนใช้ 999 คะแนน KTC FOREVER ที่ร้าน FIRSTER (สาขา คิง เพาเวอร์ มหานคร และสยามสแควร์), www.firster.com และแอป FIRSTER BY KING POWER
 • สงวนสิทธิ์การแลกเครดิตเงินคืน 120 บาท / 1 เซลส์สลิปเท่านั้น โดยการแลกรับเครดิตเงินคืนจะต้องลงทะเบียนผ่านทาง SMS หรือ Website เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจาก วันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 • ส่ง SMS ลงทะเบียนทุกครั้ง ภายในวันที่ทำรายการ พิมพ์ CM1 เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย# และพิมพ์จำนวนยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 061-3845000 (ค่าส่งข้อความขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการ) ตรวจสอบคะแนนคงเหลือได้ที่ KTC Mobile หรือ 02 123 5000 หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้

ตั้งแต่วันนี้  – 30 มิถุนายน 2567


เครดิตเงินคืนเมื่อช้อปผ่าน www.firster.com หรือ แอปพลิเคชัน FIRSTER BY KING POWER

GSB
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด15% เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารออมสิน เวิล์ด อีลิท บัตรเครดิตธนาคารออมสินเพรสทีจออมสิน และบัตรเครดิตธนาคารออมสินเวิลด์ จำกัดการแลกคะแนน 200,000 คะแนน / บัตรหลัก / เดือน
 • รับเครดิตเงินคืน 13% สำหรับบัตรเครดิตธนคารออมสินประเภทอื่น จำกัดการแลกคะแนน 300,000 คะแนน / บัตรหลัก / เดือน
 • ผู้ถือบัตรต้องส่ง SMS ลงทะเบียนเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน โดยพิมพ์ GKP#หมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย#คะแนนเท่ายอดซื้อ ส่งมายังหมายเลข 0625965522 (ค่าบริการขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) จำกัดการแลกคะแนน 300,000 คะแนน / บัตรหลัก / เดือน

ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2567


KCC
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 13% 

 • เมื่อมียอดใช้จ่ายระหว่าง 200 – 999 บาทต่อเซลล์สลิป แลก 200 พอยต์ รับเครดิตเงินคืน 26 บาท แลกพ้อยต์ผ่าน UCHOOSE พิมพ์ค้นหา ONB1
 • เมื่อมียอดใช้จ่ายตั้งแต่ 1,000 บาทต่อเซลล์สลิป แลก 1,000 พอยต์ รับเครดิตเงินคืน 130 บาท แลกพ้อยต์ผ่าน UCHOOSE พิมพ์ค้นหา ONB2
 • แลกพอยต์หลังใช้จ่ายภายในวันที่ทำรายการผ่าน Application UCHOOSE
 • จำกัดการแลกพอยต์ 1 ครั้ง/บัญชีบัตรหลัก/วัน และ สูงสุด 1,000 พอยต์

ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฏาคม 2567


TTB
แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%

 • เมื่อใช้จ่ายแบบชำระเต็มจำนวนขั้นต่ำ 1,000 บาทขึ้นไป / ใบเสร็จ
 • ใช้คะแนนสะสม ttb rewards plus ทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนสำหรับบัตรเครดิต ttb reserve รับเครดิตเงินคืน 12% และสำหรับบัตรเครดิต ttb ประเภทอื่นๆที่มีคะแนนสะสม รับเครดิตเงินคืน 10%
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนเพื่อแลกคะแนนสะสมเท่านั้น โดยส่ง SMS พิมพ์ OLP ตามด้วยคะแนนที่ต้องการแลก (ทุก 1,000 คะแนนแต่ไม่เกินยอดใช้จ่าย) เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 480602 (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

ตั้งแต่วันนี้ –  31 กรกฎาคม 2567


SCB
แลกรับเครดิตเงินคืน 10%

 • แลกรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเต็มจำนวนและใช้คะแนน CardX rewards เท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป *ยกเว้นบัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS และ SCB FAMILY PLUS และ SCB M VISA ทุกประเภท 
 • ลงทะเบียนผ่าน SMS พิมพ์  FNW เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (แบบจำนวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ลงทะเบียน 1 ครั้ง ต่อ 1 หมายเลขบัตรเครดิตและต้องลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น)

ตั้งแต่วันนี้  – 31 กรกฎาคม 2567