รายชื่อผู้โชคดีกิจกรรม Unlock Mission x Fourth

พบกับ “โฟร์ท-ณัฐวรรธน์” ได้ที่ FIRSTER BY KING POWER สาขาคิง เพาเวอร์ มหานคร
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 – 18.00 น.
#FIRSTERSurpriseCashier #FIRSTERxFOURTH #FIRSTERมีโฟร์ทแล้วนะ

UNLOCK MISSION x FOURTH

เพียงรับ Line Stamp ร่วมโหวตกิจกรรม Unlock Mission ครบ 8 ครั้ง (สาขาสยามสแควร์ จำนวน 4 ครั้งและสาขาคิง เพาเวอร์ มหานคร จำนวน 4 ครั้ง) ระหว่างวันที่ 8 – 29 มกราคม 2567 รับสิทธิ์ร่วมลงทะเบียนลุ้นพบกับแคชเชียร์คนพิเศษ จำกัด 30 สิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีจากกิจกรรม Unlock Mission

 1. พิชญ์XX แสงเพXX
 2. กานต์ธิXX ปัญญาบาXX
 3. ปัญจโสภาXX สมานบุXX
 4. ณัชXX สุขวิXX
 5. ชนัญชิXX ลิ้มศิริวัXX
 6. พรรณXX รัตXX
 7. ชนิภXX พลาXX
 8. RuchiramXX PhaengkaXX
 9. ชุติมณXX ตันXX
 10. พลXX เจริญพXX
 11. อารXX รอดน้XX
 12. HAONXX JX
 13. สรัลXX สมบัติวัฒนานุXX
 14. มรรคมณXX ศิริธีระมงXX
 15. อาทิตXX ทิพย์สวัXX
 16. ชนภัXX กลั่นสว่XX
 17. ภัทรานิXX ศักดิ์สมXX
 18. กัญญารัXX ศิลป์สุวรXX
 19. วัชริXX ทรัพย์พันช่XX
 20. ณัฐทรานัXX สุวรรณเXX
 21. พลอยไพXX กว้างขวXX
 22. ภูธX ผิวXX
 23. กรชXX สัตยะเลXX
 24. ปิยธิXX ศรีXX
 25. ชนัญชิXX แก้วสาXX
 26. ศิริXX ยอดน้ำXX
 27. พิชญาXX ทองดาXX
 28. ณัฐXX เผื่อXX
 29. นันท์นXX จริXX
 30. บรมXX จิตตแXX

รายละเอียดสำหรับการยืนยันสิทธิ์กิจกรรม

 1. ผู้โชคดียืนยันสิทธิ์ได้ที่ Facebook: FIRSTER LIFESTYLE ภายในวันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 น. 
 2. หากไม่มีการยืนยันสิทธิ์ตามช่วงเวลาที่กำหนดที่ช่องทาง Facebook: FIRSTER LIFESTYLE จะถือว่าสละสิทธิ์ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงผู้ที่ได้รับสิทธิ์ของทางบริษัทฯ ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อได้
 3. ผู้โชคดีได้รับสิทธิ์และยืนยันผ่านช่องทาง Facebook Inbox เรียบร้อยแล้ว จะต้องแสดงตนภายในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์​ 2567 เวลา 12.00-14.00 น. ที่ FIRSTER BY KING POWER สาขาคิง เพาเวอร์ มหานคร ชั้น 1 ณ จุดลงทะเบียน โดยมีเอกสารประกอบดังนี้
  8.1 บัตรประจำตัวประชาชนที่มีชื่อตรงกับผู้รับสิทธิ์
  8.2 เบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
  8.3 กรณีเป็นชาวต่างชาติสามารถใช้สำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) แทนได้
 4. ขอสงวนสิทธิ์ 1 ท่านต่อ 1 การรับสิทธิ์เท่านั้น
 5. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่ทำตามกติกาที่กำหนดครบถ้วนเท่านั้น
 6. สิทธิ์การร่วมกิจกรรม ไม่สามารถโอนสิทธิ์การรับของรางวัลให้กับบุคคลอื่นได้
 7. การพิจารณาตัดสินคัดเลือกผู้เข้าร่วมงานของคณะกรรมการถือเป็นการพิจารณาตัดสินสูงสุด
 8. ลำดับเลขด้านบนจะเป็นลำดับคิวบน Wristband ในวันเข้าร่วมกิจกรรม ณ วันที่ 12 ก.พ. 67 ลำดับที่ 1 – 30 ตามลำดับ